Parenting

Dezvoltare prin expresie

Deficiență & recuperare

Cercetare

Dezvoltare personală & perfecționare

Educație sexuală

Parenting

Uneori se consideră că parentingul are legatură cu asigurarea nevoilor de bază ale copiilor, nevoi de respectare a programului de masă, a schimbării hainelor şi a băilor, a alergatului după copil atunci când ţipă într-un magazin, însă parentigul este mult mai mult decât atât. El merge dincolo de nevoile de bază, de supravieţuire, iar părinţii au un rol extrem de important în dezvoltarea copiilor, a personalităţii lor, a achiziţiilor emoţionale şi a obiceiurilor comportamentale. Doar prezenţa fizică nu este suficientă şi de aceea e nevoie ca părinţii să răspundă şi să investească emoţional suficient pentru a ajuta copiii să fie încrezători, independenţi, să se poată regla emoţional.

Deficiență & recuperare

Pentru formarea personalităţii omului, educaţia este decisivă. Potrivit principiului intervenţiei precoce formarea trebuie incepută cât mai timpuriu. Practic, asupra individului uman se exercită influenţe educative inca din primele zile de naştere. Dar este vorba despre influenţe spontane, nesistematizate, exercitate predominant de către familie.

La vârsta şcolară, dezvoltarea copilului cunoaşte o adevărată erupţie, atât din punct de vedere fizic cât şi psihic. Aceasta este o vârstă de mare susceptibilitate, când dezvoltarea copilului poate fi influenţată in mod pozitiv. Este necesar ca asupra lui să se exercite influenţe educative sistematizate, intr-un cadru organizat, avându-se in vedere obiectivele educaţionale specifice vârstei şcolare. Această influenţare formativă benefică este posibilă in cadrul şcolii.

Pregatirea psiho-fizică a persoanelor cu dizabilităţi constituie un proces complex, conceput şi realizat pe baza datelor furnizate de psihopedagogie, anatomie şi fiziologie. Integrarea socială a acestor copii/tineri, implică organizarea unor acţiuni complexe de educare şi recuperare a căror deficienţă depinde de caracterul lor continuu, ca şi de modul de cuprindere şi soluţionare a problemelor legate de starea de deficienţă.

Copiii pot avea ritmuri diferite de dezvoltare, in funcţie de potenţialităţile innăscute cât şi de calitatea condiţiilor instructiv educative, de gradul adecvării activităţilor formative desfăşurate de copii, etc.

Ce ne propunem prin programele noastre este tocmai individualizarea procesului de predare-invăţare, formare de abilităţi, prin crearea unor condiţii pentru ca fiecare copil să se dezvolte in ritmul său propriu, activizându-i potenţialităţile reale şi valorificându-le la maximum.

Pe fondul luării in considerare a particularităţilor de vârstă şi a celor individuale, se vor ingemăna activităţile şi strategiile didactice realizate cu intreaga clasă de elevi, cu activităţi şi strategii diferenţiate – pe grupe de nivel – şi cu cele individualizate, toate vizând mai ales aspectul formativ al invăţământului. Activităţile diferenţiate şi mai ales cele individualizate, personalizate sunt utilizate cel mai frecvent pentru atingerea obiectivelor corectiv – compensatorii şi reabilitarea / recuperarea unor copii cu anumite deficienţe.

Alocarea unor condiţii optime de mediu socio-cultural, de instrucţie şi educaţie familială şi şcolară, utilizarea unor metode activizante precum şi a instruirii diferenţiate pot accelera mersul dezvoltării intelectuale, pot grăbi trecerea in următorul stadiu psihogenetic, dupa cum condiţiile nefavorabile socio-culturale, socio-afective şi o instuire defectuosă, pot încetini dezvoltarea intelectuală.

Dezvoltare personală & training

Autocunoaşterea este pivotul principal al propriul potenţial, este sprijinul real în identificarea piedicilor, dar şi a resurselor şi posibilităţilor de realizare; vector important în obţinerea starii de congruenţă cu tine însuţi şi ceilalţi; în identificarea lucrurilor importante pentru tine şi pentru ceilalţi și în a obține un acord cu tine şi cu ceilalţi; în a găsi soluţii inovatoare chiar şi în cele mai dificile momente din viaţa personală şi profesională.

Există momente în care nu ai o problemă deosebită, însă ai dori să „creşti”, să „evoluezi” ca persoană, să te cunoaşti mai bine, să te dezvolţi.

Dezvoltarea personală te ajută să îţi recunoşti unicitatea ca individ, să identifici mijloace de a face faţă cu succes situaţiilor zilnice cu care te confrunţi, să afli mai multe despre tine însuţi. Îţi poţi clarifica valorile, comportamentele, reacţiile în anumite situaţii şi poţi învăţa cum să îţi foloseşti eficient resursele de care dispui, astfel încât să utilizezi mai bine timpul, să comunici eficient, să faci faţă conflictelor.

Fiecare dintre noi îşi pune uneori întrebări de felul: Cine sunt eu? Prin ce mă deosebesc de cei din jur? Care sunt punctele mele tari şi slabe? Care sunt posibilităţile mele? Cum aş putea să îmi dezvolt calităţile şi să îmi depăşesc slăbiciunile? Răspunsurile la întrebările de acest fel se referă la cunoaşterea însuşirilor de personalitate definitorii, a aptitudinilor, a sistemului motivaţional şi de valori, la creşterea stimei de sine, a încrederii în sine, dezvoltarea creativităţii, a capacităţii de autocontrol, a abilităţilor de comunicare şi relaţionare interpersonală, a posibilităţilor de gestionare a emoţiilor, etc.

In acest context,  specialiștii noștri organizează workshop-uri de dezvoltare personală cât și de dezvoltare a aptitudinilor profesionale, precum și training-uri tematice pentru dezvoltarea abilităților de comunicare, de lucru in echipă, de leadership, echipa noastră având experiență in susținerea acestor programe atât pentru grupuri non-formale cât și pentru companii/grupuri de profesioniști din mediul corporate.

Dezvoltare prin expresie

Dezvoltarea prin expresie se bazează pe ideea că mintea și corpul sunt legate între ele, fiind definită drept utilizarea  psihoterapeutică a mișcării ca proces ce influentează integrarea emoțională, cognitivă și fizică a individului. Acest model propus de noi (dans / mișcare / eliberare) se bazează pe modelarea sentimentelor, a capacității cognitive, a funcțiilor fizice ale organismului, precum şi a elementelor comportamentale.

Terapia prin artă este, în primul rând, o metodă eficientă de reconciliere a conflictelor emoționale, de a crește conștiința de sine, ajutându-ne să ne exprimăm fără să fie nevoie să folosim limbajul verbal să depășim barierele, de cele mai multe ori autoimpuse. Pictura, modelajul sau experimentarea senzorială cu diverse texturi și materiale sunt un sprijin în dezvoltarea, coordonarea fizică și mentală.

Programul atelierelor propuse de noi îmbină elemente din aceste modele terapeutice, activitățile fiind menite a le dezvolta competențe, aptitudini și a le crește gradul de autonomie personală.

Cercetare

Ne propunem să devenim o instiuţie de cercetare ştiinţifică avansată care să vină in intâmpinarea nevoilor de a structura şi promova preocupările şi activitatea de cercetare a psihologilor, avănd ca scop final să răspundem nevoilor societăţii contemporane.

ISCPT furnizează un cadru reglementat pentru construirea de echipe de cercetare concentrate pe direcţii clar conturate.
În acelaşi timp oferim suport şi membrilor ce îşi desfăşoară activitatea în manieră individuală sau ale căror colaborări nu au consistenţa necesară conturării unei direcţii tematice distincte. Astfel, eforturile de cercetare ale membrilor ISCPT acoperă arii tematice variate atât din psihologie cât şi interdisciplinare.

Schimbul de cunoştinţe şi expertiză dintre membrii ISCPT este completat cu formarea de conexiuni şi parteneriate externe (atât naţionale cât şi internaţionale) şi consolidarea celor existente. Astfel, ISCPT îşi propune atât dezvoltarea profesională a membrilor cât şi să contribuie la sporirea vizibilităţii internaţionale a cercetării româneşti din domeniul psihologiei.

Din perspectiva aplicabilităţii imediate a rezultatelor obţinute prin cercetare, ISCPT are scopul de a dezvolta şi testa programe de intervenţie psiho – educaţionale sau alte forme de produse inovative ca răspuns pentru nevoile comunităţii.

Ne propunem:

  • promovarea participării în cercetări şi programe de documentare regionale, naţionale şi internaţionale
  • dezvoltarea relaţiilor de cooperare cu instituţii şi laboratoare similare naţionale şi internaţionale prin implicarea în programe de formare şi cercetare comună;
  • susţinerea proiectelor de cercetare ale membrilor prin infrastructura ISCPT şi asigurarea transferului cunoştinţelor şi rezultatelor din cercetare în spaţiul aplicativ.

Educație sexuală

Ai intrebări și nu știi cui să le adresezi? Ți-e jenă să vorbești cu colegii, prietenii, partenerii, părinții sau profesorii despre sex? Află că educația sexuală înseamnă mult mai mult decât lecția de anatomie și nu este limitată de o vârstă anume.
În practica privată am învățat că informații precum a ști  să ai o igienă corectă, care sunt bolile cu transmitere sexuală și cum se trasmite fiecare, ce înseamnă consimțământul și de ce este important, care este momentul potrivit pentru a începe viața sexuală și cum să te îngrijești după ce ai devenit deja activ sexual, cum să recunoști abuzurile sexuale  sunt subiecte fără bareme de vârstă sau exclusiviste.

Cunoștințele și competenșele din domeniul sexualității umane și a sănătății sexuale pe care sexologul clinician le are te pot ajuta, printre altele, să înveți ce înseamnă o atitudine pozitivă față de sexualitate și propriul corp, să  spargi miturile sexuale  simultan cu o viață sănătoasă.